Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı Supplement, 134 - 140, 25.03.2022
https://doi.org/10.7126/cumudj.1032673

Öz

Kaynakça

 • 1. Al-Rabiaah, Abdulkarim, et al. Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) associated stress among medical students at a university teaching hospital in Saudi Arabia. Journal of infection and public health, 2020, 13.5: 687-691.
 • 2. Sahu, Pradeep. Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 2020, 12.4.
 • 3. Tuğut, F., Tuğut, N. & Yeşildağ Çelik, B. Sağlık Alanında Okuyan Öğrencilerin Covid-19 Pandemi Sürecinde Durumluk Süreklilik Kaygı, Algılanan Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021, 6 (2) , 136-144 . DOI: 10.51754/cusbed.889349.
 • 4. Kara, K. T., & Ataş, O. Diş Hekimliği Son Sınıf Öğrencilerinin COVID-19 Bilgi, Korku, Korunma Düzeyi ve Pandeminin Eğitimlerine Etkisi. Türkiye Klinikleri. Dishekimligi Bilimleri Dergisi, 2021, 27(4).
 • 5. Marui, V. C., Souto, M. L. S., Rovai, E. S., Romito, G. A., Chambrone, L., & Pannuti, C. M. Efficacy of preprocedural mouthrinses in the reduction of microorganisms in aerosol: a systematic review. The Journal of the American Dental Association, 2019, 150(12), 1015-1026.
 • 6. Peng, X., Xu, X., Li, Y., Cheng, L., Zhou, X., & Ren, B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. International journal of oral science, 2020, 12(1), 9. https://doi.org/10.1038/s41368-020-0075-9.
 • 7. Maunder RG, Lancee WJ, et al. Factors associated with the psychological impact of severe acute respiratory syndrome on nurses and other hospital workers in Toronto. Psychosomatic Medicine, 2004, 66(6):938-942.
 • 8. Wang C, Cheng Z, Yue XG, McAleer M. Risk management of COVID-19 by universities in China. Journal of Risk and Financial Management, 2020, 13(2), 36.
 • 9. Lingawi, H. S., & Afifi, I. K. Covid-19 associated stress among dental students. The Open Dentistry Journal, 2020, 14(1).
 • 10. Kulu, Müberra, et al. COVID-19’un Diş Hekimleri Üzerinde Yarattığı Gelecek Kaygısı ve Stresin Değerlendirilmesi, Pamukkale Tıp Dergisi, 2021, 14 (1), 103-112.
 • 11. Sarialioglu Gungor, A., Donmez, N., & Uslu, Y. S. Knowledge, stress levels, and clinical practice modifications of Turkish dentists due to COVID-19: A survey study. Brazilian Oral Research, 2021, 35.
 • 12. Çoşkun, R., Altınışık, R., Yıldırım, E. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2017.
 • 13. Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. A global measure of perceived stress. Journal of health and social behavior, 1983, 385-396.
 • 14. Eskin, Mehmet, et al. Algılanan stres ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: güvenirlik ve geçerlik analizi. In: New/Yeni Symposium Journal. 2013. p. 132-140.
 • 15. Wang, Cuiyan, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International journal of environmental research and public health, 2020, 17.5: 1729.
 • 16. Göksu, Ö., & Kumcağız, H. Covid-19 Salgınında Bireylerde Algılanan Stres Düzeyi ve Kaygı Düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 2020, 15(4).
 • 17. Polat, Ö. P., & Coşkun, F. COVID-19 Salgınında sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanımları ile depresyon, anksiyete, stres düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 2020, 4(2), 51-58.

INVESTIGATION OF PREVENTIVE MEASURES TAKEN BY FACULTY OF DENTISTRY STUDENTS IN CLINICAL PRACTICES AND PERCEIVED STRESS LEVELS DURING THE EPIDEMIC PERIOD

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı Supplement, 134 - 140, 25.03.2022
https://doi.org/10.7126/cumudj.1032673

Öz

Objectives: This study aimed to examine the prevention measures applied by dentistry students in clinical conditions according to various variables and their perceived stress levels during the COVID-19 epidemic. Methods: The study was performed on 4th and 5th -grade students studying at RTEU Faculty of Dentistry. In the research, the whole count method was used, and data were collected from 168 students through an online questionnaire. The questionnaire consisted of demographic information, questions about prevention measures taken in clinical practice, and perceived stress scale questions. Normality test (Shapiro-Wilk) was applied to the data and T-Test and Chi-Square Analysis were used for statistical analysis. Significance was determined as p≤0.05. Results: The perceived stress levels of female students were found to be significantly higher than that of male students, and the perceived stress levels of 5th-grade students were significantly higher than that of 4th-grade students. The perceived stress levels of the students who used rubber dams were found to be significantly lower than the students who did not use rubber dams and the students who paid attention to social distance in the clinic compared to those who did not pay attention to social distance. Moreover, the perceived stress levels of students who knew which institution to contact with a suspected COVID-19 patient were found to be significantly lower than those who did not know (p<0.05). Conclusion: It was determined that taking preventive measures in clinical practices was effective on students' perceived stress levels. Besides, it was observed that the perceived stress level of the students differed according to gender and grade level.

Kaynakça

 • 1. Al-Rabiaah, Abdulkarim, et al. Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) associated stress among medical students at a university teaching hospital in Saudi Arabia. Journal of infection and public health, 2020, 13.5: 687-691.
 • 2. Sahu, Pradeep. Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 2020, 12.4.
 • 3. Tuğut, F., Tuğut, N. & Yeşildağ Çelik, B. Sağlık Alanında Okuyan Öğrencilerin Covid-19 Pandemi Sürecinde Durumluk Süreklilik Kaygı, Algılanan Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021, 6 (2) , 136-144 . DOI: 10.51754/cusbed.889349.
 • 4. Kara, K. T., & Ataş, O. Diş Hekimliği Son Sınıf Öğrencilerinin COVID-19 Bilgi, Korku, Korunma Düzeyi ve Pandeminin Eğitimlerine Etkisi. Türkiye Klinikleri. Dishekimligi Bilimleri Dergisi, 2021, 27(4).
 • 5. Marui, V. C., Souto, M. L. S., Rovai, E. S., Romito, G. A., Chambrone, L., & Pannuti, C. M. Efficacy of preprocedural mouthrinses in the reduction of microorganisms in aerosol: a systematic review. The Journal of the American Dental Association, 2019, 150(12), 1015-1026.
 • 6. Peng, X., Xu, X., Li, Y., Cheng, L., Zhou, X., & Ren, B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. International journal of oral science, 2020, 12(1), 9. https://doi.org/10.1038/s41368-020-0075-9.
 • 7. Maunder RG, Lancee WJ, et al. Factors associated with the psychological impact of severe acute respiratory syndrome on nurses and other hospital workers in Toronto. Psychosomatic Medicine, 2004, 66(6):938-942.
 • 8. Wang C, Cheng Z, Yue XG, McAleer M. Risk management of COVID-19 by universities in China. Journal of Risk and Financial Management, 2020, 13(2), 36.
 • 9. Lingawi, H. S., & Afifi, I. K. Covid-19 associated stress among dental students. The Open Dentistry Journal, 2020, 14(1).
 • 10. Kulu, Müberra, et al. COVID-19’un Diş Hekimleri Üzerinde Yarattığı Gelecek Kaygısı ve Stresin Değerlendirilmesi, Pamukkale Tıp Dergisi, 2021, 14 (1), 103-112.
 • 11. Sarialioglu Gungor, A., Donmez, N., & Uslu, Y. S. Knowledge, stress levels, and clinical practice modifications of Turkish dentists due to COVID-19: A survey study. Brazilian Oral Research, 2021, 35.
 • 12. Çoşkun, R., Altınışık, R., Yıldırım, E. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2017.
 • 13. Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. A global measure of perceived stress. Journal of health and social behavior, 1983, 385-396.
 • 14. Eskin, Mehmet, et al. Algılanan stres ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: güvenirlik ve geçerlik analizi. In: New/Yeni Symposium Journal. 2013. p. 132-140.
 • 15. Wang, Cuiyan, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International journal of environmental research and public health, 2020, 17.5: 1729.
 • 16. Göksu, Ö., & Kumcağız, H. Covid-19 Salgınında Bireylerde Algılanan Stres Düzeyi ve Kaygı Düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 2020, 15(4).
 • 17. Polat, Ö. P., & Coşkun, F. COVID-19 Salgınında sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanımları ile depresyon, anksiyete, stres düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 2020, 4(2), 51-58.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Original Research Articles
Yazarlar

Edanur MARAŞ (Sorumlu Yazar)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7905-2935
Türkiye


Banu ARICIOĞLU
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1124-1905
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2022
Başvuru Tarihi 5 Aralık 2021
Kabul Tarihi 18 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı Supplement

Kaynak Göster

EndNote %0 Cumhuriyet Dental Journal INVESTIGATION OF PREVENTIVE MEASURES TAKEN BY FACULTY OF DENTISTRY STUDENTS IN CLINICAL PRACTICES AND PERCEIVED STRESS LEVELS DURING THE EPIDEMIC PERIOD %A Edanur Maraş , Banu Arıcıoğlu %T INVESTIGATION OF PREVENTIVE MEASURES TAKEN BY FACULTY OF DENTISTRY STUDENTS IN CLINICAL PRACTICES AND PERCEIVED STRESS LEVELS DURING THE EPIDEMIC PERIOD %D 2022 %J Cumhuriyet Dental Journal %P 1302-5805-2146-2852 %V 25 %N Supplement %R doi: 10.7126/cumudj.1032673 %U 10.7126/cumudj.1032673

Cumhuriyet Dental Journal (Cumhuriyet Dent J, CDJ) is the official publication of Cumhuriyet University Faculty of Dentistry. CDJ is an international journal dedicated to the latest advancement of dentistry. The aim of this journal is to provide a platform for scientists and academicians all over the world to promote, share, and discuss various new issues and developments in different areas of dentistry. First issue of the Journal of Cumhuriyet University Faculty of Dentistry was published in 1998. In 2010, journal's name was changed as Cumhuriyet Dental Journal. Journal’s publication language is English.


CDJ accepts articles in English. Submitting a paper to CDJ is free of charges. In addition, CDJ has not have article processing charges.

Frequency: Four times a year (March, June, September, and December)

IMPORTANT NOTICE

All users of Cumhuriyet Dental Journal should visit to their user's home page through the "https://dergipark.org.tr/tr/user" " or "https://dergipark.org.tr/en/user" links to update their incomplete information shown in blue or yellow warnings and update their e-mail addresses and information to the DergiPark system. Otherwise, the e-mails from the journal will not be seen or fall into the SPAM folder. Please fill in all missing part in the relevant field.

Please visit journal's AUTHOR GUIDELINE to see revised policy and submission rules to be held since 2020.